Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до сайтa – Jobs.MedicalNews.bg и използването му. Използването на Jobs.MedicalNews.bg се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Jobs.MedicalNews.bg e специализиран сайт за предлагане и търсене на работа и кариерни възможности в сферата на медицината и здравеопазването. Сайта е част от MedicalNews.bg – най-големия специализиран портал за медици в България.

Запазваме си правото да променяме условията по ползването на сайта, като всички промени ще бъдат публикувани на:

Вие се съгласявате, че ще използвате Jobs.MedicalNews.bg съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас.Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на MedicalNews.bg. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

Съдържанието в Jobs.MedicalNews.bg e собственост на MedicalNews.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

Условия за ползване от Кандидати

1.Изпращане на CV от кандидати

Jobs.MedicalNews.bg дава възможност да изпратите CV на сайта. CV-то бихте могли да използвате за кандидатстване по обяви в Jobs.MedicalNews.bg или да го изпращате на посочени в обявите на сайта e-mail адреси.

1.1. Вие трябва да сте навършили 18 години, за да изпратите CV на Jobs.MedicalNews.bg. Посещавайки сайта и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате пред нас, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате настоящите правила.

1.2. При изпращане на CV изискваме информация, като име, e-mail и др. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме.

1.3. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и Jobs.MedicalNews.bg посредством имейл. Тази комуникация включва потвърждения при кандидатсване, информация за нови функции и услуги от MedicalNews.bg, предложения за позиции, информация за новини и ново съдържание.

Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.

2.Кандидатстване

MedicalNews.bg не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати. Въпреки усилията ни да гарантираме достоверността на данните и работодателите, не във всички случаи това е възможно и съществува риск. Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация.

3.Общи условия

3.1. Jobs.MedicalNews.bg не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

3.2. Jobs.MedicalNews.bg не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми. Визията на сайта може да бъде променена по всяко време, без за това да бъдат предупредени потребителите.

3.3. Jobs.MedicalNews.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

3.4. Jobs.MedicalNews.bg е медицинска кариерна медия. Jobs.MedicalNews.bg не е агенция за подбор и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последващата комуникация и договарянето на условия.

Условия за ползване от Фирми

1.Публикуване на работни предложения и информация

1.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални позиции и се съгласявате, че:

- Заглавието на обявата трябва да е конкретно наименование на длъжност, не се допускат абстрактни, неясни и некоректни заглавия. Не използвайте заглавия само с главни букви.

- Не се допуска публикуването на повече от една длъжност в една и съща обява

- Не се допуска публикуване на обяви с повече от едно населено място.

- Обявата не може да съдържа дискриминативни текстове и изисквания.

- Обявата трябва да съдържа пълната информация необходима за кандидатстване, без да се изисква посещаване на външни страници.

- Не се допуска използване на обяви за промотиране на продукти, услуги или сайтове, регистрации, участия в игри и др.

1.2. Jobs.MedicalNews.bg си запазва правото да редактира (или да поиска редактиране) изпратените от Вас обяви, ако се прецени, че това е нужно. В такъв случай обявата се публикува само след одобрение на корекциите от Ваша страна.

2.Общи условия

2.1. Вие се съгласявате, че ще използвате Jobs.MedicalNews.bg в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство.

2.2. Вие се съгласявате, че при публикуваните от Вас обяви в Jobs.MedicalNews.bg от кандидатите не се изисква, под никаква форма, закупуването на обучения или други услуги.

2.3. Jobs.MedicalNews.bg запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи: а) установи нелоялно и некоректно поведение от страна на съответната фирма; б) когато има подозрения за нарушаване на настоящите условията на ползване.

2.4. MedicalNews.bg си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.