Ценова листа на услугите на Jobs.MedicalNews.bg

Публикуване на работни предложения

Всички обяви са с продължителност от 30 дни. VIP обявите се показват преди останалите обяви. Не се допуска публикуването на повече от една длъжност и на повече от едно населено място в една и съща обява.

Тип обява Цена
Обикновена обява 40 лева
VIP обява 80 лева

Пакети за публикуване на работни предложения

Предплатените пакетите дават възможност за публикуване на работни предложения в сайта с ползване на отстъпка. Всеки пакет може да бъде използван наведнъж или на части в рамките на 24 месеца от датата на закупуване. Пакетът съдържа броя посочени обикновени или VIP обяви. За други видове пакети и комбинации направете запитване на посочените контакти.

Цена на пакета Отстъпка Редовна цена Обикновени VIP
180 лв 10% 200 лв 5 обяви -
340 лв 15% 400 лв 10 обяви 5 обяви
656 лв 18% 800 лв 20 обяви 10 обяви
800 лв 20% 1000 лв 25 обяви -
1500 лв 25% 2000 лв 50 обяви 25 обяви
2100 лв 30% 3000 лв 75 обяви -
2600 лв 35% 4000 лв 100 обяви 50 обяви
4000 лв 50% 8000 лв 200 обяви 100 обяви

Допълнително промотиране на обява

Тази услуга Ви дава възможност допълнително да популяризирате вече публикувана обява на сайта.

Тип обява Цена
Обикновена обява 20 лева
VIP обява 40 лева

 

Банери

Банер на обява или на Вашата компания на Jobs.MedicalNews.bg:

270x150px за 1 седмица – 100 лева

270x270px за 1 седмица –  130 лева

Банер на Вашата компания в MedicalNews.bg:

За повече информация – press@medicalnews.bg или тел. +359889807559

Профил на Jobs.MedicalNews.bg

При публикуване на минимум 5 обяви – БЕЗПЛАТНО за период от 12 месеца

Редовна цена на профил за период от 12 месеца – 180 лв

 

Допълнителни услуги

Поверителност на обявата  – плюс 100 лв

Рекламна статия в MedicalNews.bg за 1 месец – 360 лв

Организиране на събитие – при запитване

Разпространение на плакати и брошури в болници и мед. центрове – при запитване

Фейсбук промотиране – при запитване

Мейлинг до лекари и мед. сестри – при запитване

PR и рекламни кампании – при запитване

Дизайн на плакати, брошури, банери,подаръци, логапри запитване

Създаване и поддръжка на уебсайт – при запитване

За повече информацияpress@medicalnews.bg или тел. +359889807559